Nemzetközi kártérítés

nemzetközi kártérítésAz Európai Unióhoz történő csatlakozásunk óta egyre gyakrabban merül fel a károsultak körében az a kérdés, hogy hogyan, kitől és milyen mértékű kártérítésre tarthatnak igényt abban az esetben, ha külföldön szenvednek balesetet vagy külföldi illetőségű károkozó okozza azt számukra?

Az ilyenfajta balesetek kettő nagy csoportra oszthatók:
Egyrészről ilyenek a külföldi gépjárművel okozott károk, illetőleg külföldön történt közúti balesettel kapcsolatban keletkezett károk. Másrészről pedig a külföldi munkavégzés során elszenvedett munkahelyi balesetekkel kapcsolatos kárigények.

   

Mit tegyünk, ha külföldi károkozó okoz számunkra balesetet?

nemzetközi kártérítésEbben az esetben is nagyon fontos, hogy a baleset helyszínén töltsék ki az úgynevezett európai baleseti bejelentőt, amely során ügyeljenek arra, hogy a külföldi rendszámú gépjármű (annak felelősségbiztosítója) és vezetőjének az adatai pontosan legyenek feltüntetve. Amennyiben személyi sérülés is történik, azonnal értesítsék a mentőket és kérjenek rendőri segítséget is. Ez utóbbi bizonyos országok tekintetében kötelező is (például Horvátországban).

Amennyiben a kárt Magyarországon okozták, a külföldi gépjármű felelősségbiztosítójának magyarországi levelezőpartnerétől lehet kártérítést kérni. Erről a MABISZ tud felvilágosítást adni, illetőleg eljár abban az esetben is, ha a külföldi biztosítónak nincs magyarországi levelezőpartnere. Ezt követően a kárrendezési eljárás a magyar kárrendezési gyakorlat szerint fog zajlani.

A nemzetközi kártérítés szakszerű és eredményes elintézése nagy tapasztalatot és szakértelmet kíván.

Külföldi sofőr okozott Önnek kárt? Nem ismeri a hivatalos és eredményes módját a nemzetközi károk intézésének? Vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat!

Igen, szeretnék ingyenes konzultációt!

 

 

Mit tegyünk, ha külföldön szenvedünk közúti balesetet?

nemzetközi kártérítésElsődlegesen azt javasoljuk, hogy minden esetben kérjen rendőri intézkedést, mivel a rendőrségi jegyzőkönyvben foglaltak alapján esetleges későbbi jogviták megelőzhetőek. A baleset után pedig a felmerült kárt a károkozó gépjármű felelősségbiztosítójának a magyarországi úgynevezett Kárrendezési Megbízottjához kell bejelenteni, melyről szintén a MABISZ tud felvilágosítást adni.

Hangsúlyozzuk azonban, hogy a fenti egy igen vázlatos eljárásrend, így csak abban az esetben irányadó, ha a külföldi károkozó olyan államban él, ami tagja a Zöldkártya Egyezménynek (megállapodásnak). Ha ugyanis nem tagja – illetőleg úgynevezett viszonosság sincs országaink között –, annyiban a kártérítési igény megtérítése csak és kizárólag a külföldi károkozó államában lehetséges.

Összegezve tehát külföldi gépjárműkár esetén a felelősségbiztosítási szerződés hatálya csak az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség és Svájc területére, valamint a nemzetközi zöldkártya egyezményhez csatlakozott országok területére terjed ki. Ezen országokról a PSZÁF ad folyamatos tájékoztatást.

Szeretné nemzetközi kárigényét gyors és eredményes kártérítési eljárás kereteiben lefolytatni? Vegye igénybe sikerdíjas szolgáltatásunkat!

Szeretnék visszahívást és ingyenes tájékoztatást kérni!

 

Külföldi munkahelyi baleset

nemzetközi kártérítésEgyre gyakrabban találkozunk azzal a problémával, hogy magyar állampolgár külföldön szenved munkahelyi balesetet. Ilyen balesetek után fellépő kártérítési igények érvényesítése azonban a károsultak részéről igen bonyolult feladat, hiszen nem csupán a balesetek következményeivel kell szembenézniük, hanem a külföldi ország hatósági, bírósági és biztosítói eljárásaival is.

Külföldi munkahelyi balesetek esetén nem győzzük hangsúlyozni a PREVENCIÓ fontosságát! Akármennyire is csábító fizetéseket ígérnek, úgy ne menjen senki sem dolgozni külfödre, hogy előtte/közben nem köt munkaszerződést akár egy hazai, akár egy külföldi vállalkozással. Ezen túlmenően mindenképpen győződjön meg arról is, hogy a munkáltatójuk, köt-e bármiféle felelősségbiztosítást a munkavállalóira, mivel ez sok esetben biztosabbá teheti a későbbi igények érvényesítését.

 

Mit tegyen, ha mégis megtörténik a baleset?

Nemzetközi kártérítés ügyében eljárni gyakran igen hosszadalmas és sok esetben nem jár eredménnyel, ha nem kérjük szakjogász segítségét. Amennyiben a munkahelyi baleset egy európai uniós országban történt, annyiban tájékoztatnia kell az egészségügyi biztosítását kezelő külföldi intézményt. Az egészségügyi ellátásért mindig a tartózkodási hely szerinti országot terheli majd az egészségügyi ellátás kötelezettsége, így a kórházi kezelés vagy a gyógyszerek költsége is. Ha azonban nem a tartózkodási hely szerinti országban van biztosítva (magyarul, nem ott áll munkaszerződésben, hanem mondjuk egy magyarországi vállalkozással), annyiban a biztosítás helye szerinti ország illetékes intézményénél (Magyarországon a TB) be kell jelentenie a balesetet (munkahelyi baleseti jegyzőkönyv szükséges!), hogy a kezelésével kapcsolatos költségek finanszírozásra kerüljenek.

 

Kitől követelhető nemzetközi kártérítés külföldi munkahelyi baleset esetén?

nemzetközi kártérítésMindig a munkáltatótól! Azonban fontos, hogy amennyiben a munkáltató külföldi illetőségű és a munkavégzés is ott történik, akkor csak és kizárólag a külföldi munkáltató államának az eljárása lesz irányadó. Amennyiben azonban a munkáltató magyar és csupán a baleset történik külföldön, annyiban a károk megtérítésére a hazai szabályozás lesz irányadó. Természetesen előfordulhat, hogy egy balesetért, mind a magyar, mind pedig egy külföldi (vállalkozó) is felelősséggel tartozhat. Ezen utóbbi esetben célszerű alaposan felmérni, hogy kivel szemben indítsa meg a kárrendezést, mivel sok esetben egy külföldi cég (annak esetleges felelősségbiztosítója) nagyobb valószínűséggel térítheti meg a kárát, mint mondjuk egy 500.000 forint törzstőkével alapított magyarországi Kft.

Ön vagy hozzátartozója egy külföldi munka folytán megsérült? Ne dőljön be a biztosítók látszólag kedvező ajánlatainak! Kérje ki szakember véleményét!

Visszahívást kérek!

 

Miben és hogyan segítünk?

nemzetközi kártérítésA Baleseti-kártérítés.com olyan profi jogi szakértő partnerekkel dolgozik, akik csak és kizárólag kártérítési ügyekkel foglalkoznak. Kifejezetten baleseti kártérítésekre szakosodott specialistáink​ nem hagyják egyedül ügyfeleiket a biztosítókkal és károkozókkal szemben, vállalják a problémás ügyeket ​is. Sikerdíjas szolgáltatás fejében vállalják az ügyeket, amely azt jelenti, nem kérünk előre pénzt ügyfeleink jogi képviseletéhez, az ügyvédi munkadíjat csakis a sikeres kártérítési eljárás után​ számoljuk fel.

Első sorban a balesetével elszenvedett kárait felmérjük, melynek alapján egy olyan kárigénnyel élünk a biztosító társaságok irányába, mely teljes mértékben az Ön érdekeit védik. A fentieken túl széleskörű nemzetközi kárrendezési tapasztalatokkal rendelkező kollégáink már a kezdetektől segítségére lesznek jogos kárának az érvényesítésében. Szakemberekből álló csapatunk teljes mellszélességgel kiáll ügyfeleiért és évek hosszú sora alatt megszerzett szakmai tudásával az elérhető legmagasabb nemzetközi kártérítés megfizetését éri el a lehető legrövidebb időn belül.

 

Kérdése van személyi sérüléssel járó közlekedési balesetét illetően?

Ha Ön bizonytalan a nemzetközi kártérítés összegét, illetve az eljárás folyamatát tekintve, keressen minket a Kapcsolat menüben található elérhetőségek valamelyikén – hívjon telefonon vagy írjon e-mailt – , és készséggel válaszolunk kérdéseire. Vegye igénybe szolgáltatásunkat!