10+ év speciális tapasztalat a kártérítésben

Balesetet szenvedtél, de nem Te voltál a hibás?
Tudtad, hogy akár több 10-, 100 milliós kártérítési összeget is kaphatsz?

Mit jelent a leszázalékolás, kaphatunk-e több pénzt a rehabilitációs ellátáson és a rokkantsági ellátáson kívül?

Leszázalékoltak? Szeretnél több pénzt kapni? Olvasd el alábbi cikkünket, amiből megtudhatod, hogyan szerezhetsz a segítségünkkel több pénzt!

Mit jelent 2021-ben a leszázalékolás?

Tolószékes ember.A leszázalékolás az, amikor valakinek megváltozik a munkaképessége. Néhány éve új fogalmak jelentek meg, ilyenek a rokkantsági ellátás és a rehabilitációs ellátás vagy a komplex minősítés. Leszázalékolás akkor igényelhető, ha valakinek megváltozott a munkaképessége, ezt %-os arányban állapítják meg. Leszázalékolás történhet több esetben is, az egyik ilyen, amikor valakinek valamilyen krónikus betegség miatt állapítják meg a leszázalékolás mértékét, a másik pedig, amikor egy baleset, személyi sérülés, munkahelyi vagy üzemi baleset következménye miatt történik leszázalékolás. 

A korábban alkalmazott rokkantsági szempontok egy 2012-ben hozott miniszteri rendelet (7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet) alapján megváltoztak. 

2012-től a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, a rendszeres szociális járadék és az átmeneti járadék, mint ellátástípusok megszűntek, helyettük új, egységes ellátásokat vezettek be:

 • a rehabilitációs ellátás: a foglalkoztatásra, rehabilitációra javasolt személyek jövedelempótló ellátása
 • a rokkantsági ellátás: a foglalkoztatásra, rehabilitációra nem javasolt személyek jövedelempótló ellátása

Leszázalékolás baleset következményeként

A baleset után, amint arra lehetőség van, a háziorvosnál kell jelentkezni, hogy valaki el akarja indítani a leszázalékolást akkor is, ha adott esetben táppénzen van a beteg, mert az ellátás megállapítása hosszadalmas folyamat. 

A baleset után a megváltozott munkaképességűek/leszázalékoltak az államtól igényelhetnek támogatást, azonban ez jelentős energiánkba kerül. A rehabilitáció is éppen elég időnket, energiánkat (nem ritkán pénzünket) emészti fel, ezért fontos, hogy éljünk lehetőségeinkkel

17 millió Ft kártérítés, leszázalékolás miatt

“Lakott területen kívüli kereszteződés Stop tábláját hagyta figyelmen kívül egy Opel sofőrje, amivel elkerülhető balesetet okozott. Mellékutcáról a főútra kanyarodva nem adott elsőbbséget a szabályosan érkező BMW-nek, amelynek a sofőr melletti utasa súlyos sérüléseket szenvedett

A férfi életét az orvosok mentették meg, de így is 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett, sőt maradandó fogyatékossága alakult ki. A férfi rokkantnyugdíjas lett, a baleset óta csak mankóval tud közlekedni.

A BMW-s közel 17 millió forint kifizetésére tartott igényt. Ez a járműben keletkezett károkból, illetve a férfi vagyoni és nem vagyoni kárából tevődött össze

A bírósági tárgyalás során a BMW utasa elmondta, hogy több diplomája van, a baleset után mégis folyamatossá vált a munkanélkülisége, 80 százalékos rokkantnak minősül. Nyilvánvalóvá vált az eljárás során, hogy olyan mértékű egészségromlásról van szó, amely a mindennapi életben, a ház körüli munkák elvégzésében is akadályozza őt. Igazolt sportolói karrierjét is fel kellett adnia.

A kártérítési per végén a bíróság megalapozottnak tartotta a kárigényét, a vétkesnek ki kell fizetnie a 17 millió forintot, ráadásul egy összegben.”

Forrás: Vezess.hu

Hogyan történik a leszázalékolás, milyen vizsgálatra kell mennünk?

Lehetőségünk van személyesen megjelenni a felülvizsgálaton, ahol megállapítják a leszázalékolás mértékét, de egyes esetekben elég a dokumentumainkat beküldeni és nem szükséges megjelenni a vizsgálaton. Ez az állapotunkkal és a korábbi vizsgálatainkkal van összefüggésben.

Akkor kell megjelenni személyesen a vizsgálaton, ha az igénylő állapota, egészségkárosodása nem állapítható meg egyértelműen a papírokból. Rendszerint ehhez az igénylőnek kell ellátogatnia a leszázalékolási bizottsághoz, egyes esetekben azonban a támogatást kérő otthonában is lehetőség van ezt a leszázalékolási vizsgálatot lefolytatni.

A leszázalékolási vizsgálóbiztottság legalább négy főből áll, 2 orvosszakértő, 1 szociális szakértő,  és 1 foglalkozási-rehabilitációs szakértő alkotja a vizsgálóbizottságot. 

Amennyiben olyan személyi sérülés ért minket, ami időszakosan, vagy tartósan hatással van állapotunkra és mindennapjainkra, akkor a vizsgálat az alapja szinte mindennek, az alapján történik a leszázalékolás. 

Ezen az orvosszakértői vizsgálaton a következők történnek:

 • egészségi állapot felmérése
 • rehabilitáció lehetősége
 • rehabilitáció mértékének, szükségességének megállapítása
 • rehabilitáció jellegének, irányának véleményezése
 • javaslattétel az ellátás típusára

A leszázalékolási vizsgálat egy rehabilitációs és szociális szakértői interjúval kezdődik, amely során a rehabilitáció jellegén túl megállapításra kerül, hogy milyen foglalkoztathatósággal bír a páciens (képzettségek, életpálya, tapasztalatok, korábbi munkahelyek, érdeklődés, terhelhetőség, lehetőségek és akadályozó tényezők).

Mi SEGÍTÜNK Neked!

Ha balesetet szenvedtél, ahol megsérültél, és nem Te voltál a hibás,
akkor akár több 10-, 100 millió forintos kártérítést is kaphatsz!

A kártérítés megfizetését törvény írja elő!

Kérd profi kártérítési szakértőink segítségét!

Kattints a gombra!

Lehet-e dolgozni leszázalékolás mellett?

Igen, 2021. január 01-től elfogadta a parlament a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) legújabb módosításait tartalmazó rendelkezéseket (2020. évi CLXXI. törvény.), tehát leszázalékolás mellett is tudunk munkát vállalni.

 1. január 1-jétől megszűnt a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátásban részesülőkre vonatkozó ún. keresetkorlát. Akik eddig a megváltozott munkaképességűeknek járó, fent említett ellátás mellett folytattak kereső tevékenységet – ha nem akarták, hogy ellátásra való jogosultságuk megszűnjön –, csak úgy tehettek szert jövedelemre, hogy az három egymást követő hónapon keresztül ne haladja meg az adott évre érvényes minimálbér (ha pedig egyéni vagy társas vállalkozók voltak, a garantált bérminimum) 150 százalékát.

Nézzük meg milyen állami támogatásokat kaphatunk leszázalékoláskor!

Mikor jár rokkantsági ellátás, ki lehet jogosult rokkantsági ellátásra?

A 2012-es rendelet alapján az a kérelmező tekinthető megváltozott munkaképességűnek, akinek az egészségi állapota 60% vagy ennél alacsonyabb.

Rokkantsági ellátásra jogosult az a megváltozott munkaképességű személy, akinek

 • rehabilitációja nem javasolt, vagy
 • foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, de a kérelem benyújtásának (vagy a felülvizsgálat időpontjában) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg, amennyiben rendelkezik azokkal a feltételekkel, melyeket a törvény a jogosultság megállapításához előír.

Hogyan állapítják meg a leszázalékolás mértékét?

Az egészségi állapot mértékét úgy határozzák meg, hogy szervenként és betegségenként táblázatok alapján megállapítják az egészségkárosodás mértékét, majd összeadják ezeket az adatokat, és a 100%-ból kivonják a kapott egészségkárosodás mértékét. Ha az egészségállapot mértéke 60% vagy kevesebb, akkor az adott személy rokkantnak számít.

2021-ben a rokkantsági ellátás összege

Egészségi állapot/leszázalékolás mértéke Kategória Rokkantsági ellátás
51-60% B havi átlagjövedelem 40%-a
31-50% C havi átlagjövedelem 60%-a
1-30% D havi átlagjövedelem 65%-a
1-30% de egészségkárosodása olyan jelentős, hogy folyamatos egészségügyi ellátást igényel, mivel önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes E havi átlagjövedelem 70%-a

Ez forintban kifejezve a legmagasabb kategória esetén a következő.

“E kategória esetén a havi átlagjövedelem 70 százaléka, de legalább az alapösszeg 55 százaléka és legfeljebb az alapösszeg 150 százaléka (2021. évi megállapítás esetén legalább 59.150 Ft és legfeljebb 161.310 Ft)” Forrás: nyugdíjguru.hu

A fentiekből látható, hogy az összeg, amit kapunk, jelképes, még a megélhetésre is alig elegendő. 

Mikor jár rehabilitációs ellátás, ki lehet jogosult rehabilitációs ellátásra?

Rehabilitációs ellátásra az a kérelem benyújtásakor 15. életévét betöltött megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek az egyéb jogosultsági feltételek fennállása mellett a leszázalékolási szakértői bizottság az egészségi állapotát 60%-ban, vagy annál kisebb mértékben véleményezi (ez korábban 40% vagy azt meghaladó egészségkárosodásnak felelt meg) és a foglalkoztathatósága tekintetében rehabilitálhatónak minősíti, ezen belül

 • akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, és egészségi állapota 51-60% közötti (B kategória),
 • aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és egészségi állapota 31-50% közötti (C kategória).

2021-ben a rehabilitációs ellátás összege

Egészségi állapot/leszázalékolás mértéke Kategória/leszázalékolás típusa Rokkantsági ellátás
51-60% B havi átlagjövedelem 35%-a
31-50% C havi átlagjövedelem 45%-a

Miben tudunk mi segíteni, ha leszázalékolás történt és a rokkantsági ellátás, vagy a rehabilitációs ellátás kevés a megélhetésünkhöz?

Ha munkahelyi baleset, közlekedési baleset, üzemi baleset stb. történik velünk, akkor nem csak rehabilitáció iránti igényünket nyújthatjuk be, hanem kártérítést is igényelhetünk!

Ehhez nem csak orvosi szakvéleményre van szükségünk, hogy mekkora kár ért minket, hanem fontos bizonyítanunk is, hogy a baleset nem a mi hibánkból történt.

Az kártérítések ügyében általában a biztosító illetékes megfelelő díjat fizeti a károsult részére. Azonban ez sok esetben nem történik meg. Ilyenkor tud pótolhatatlan segítséget nyújtani egy kártérítési szakértő.

Miért éri meg kártérítési szakértőhöz fordulni?

Ha kártérítési szakértőhöz fordulunk, akkor az a következő előnyökkel jár:

 • mivel a szakértő eljár helyettünk minden olyan ügyben, amihez nem elengedhetetlenül szükséges a károsult személyes jelenléte, ezért több időnk marad
 • Nem hibázunk. Ilyenkor sok kérelmet, beadványt kell írnia egy károsultnak, hogy megfelelő összegű kártérítés legyen számára megítélve, azonban ez komoly jogi tudást igényel. A kártérítési szakértő ebben is segítséget nyújt.
 • Nem csapnak be minket! A biztosító és a vétkes fél érdeke, hogy megvezessenek minket, hogy minél kisebb kártérítést kelljen kifizetniük. Azonban egy felkészült kártérítési szakértő az utolsó betűig ismeri a törvényt és a jogainkat, ezért nem lehet olyan kellemetlen meglepetésben részünk, hogy a biztosító félretájékoztat minket, vagy információkat tart vissza.
 • A maximális összegű kártérítést fogjuk megkapni. Tapasztalatból tudjuk, hogy sokszor előfordul, hogy a biztosító minél gyorsabban próbálja elsimítani az ügyet és felajánl egy névleges összeget. Amennyiben ezt elfogadtuk és aláírtuk, akkor már nincs lehetőségünk magasabb összegű kártérítéshez hozzájutni. Azonban egy kártérítési szakértő meg tudja állapítani, hogy mennyi lenne az a méltányos összeg, amelyet követelhetünk a biztosító és a vétkes fél részéről és képes ezt az összeget akár bírósági eljárás során is kikényszeríteni.

Ha baleset történik velünk, akkor minden segítséget meg kell ragadnunk. Legyen ez rehabilitáció, anyagi, orvosi segítség, vagy egyéb kedvezmény. Ez nem csak számunkra nyújt könnyebbséget, hiszen a leszázalékolás nem csak minket érint, hanem családunk, barátaink válláról is sok teher lekerül. A nehéz helyzetben néha nem könnyű új szituációkban is megállni a helyünket, de ha kellően kitartóak vagyunk, akkor sikert érhetünk el!

Leszázalékolás esetén is forduljon hozzánk bizalommal, díjmentesen megvizsgáljuk ügyét! Kártérítésre szakosodott szakértő partnereink segítségével, akik több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek, arra törekszünk, hogy a lehető legrövidebb idő alatt, a lehető legmagasabb kártérítési összeget szerezzük meg Önnek. Ez azt is jelentheti, hogy akár a biztosítók által felajánlott összeg 10x-esét is megkaphatja!

Balesetet szenvedtél, és hiába nem Te vagy hozzátartozód volt a hibás, szerinted nem kaptál megfelelő kártérítést?

Szeretnéd megtudni, hogy mégis mennyit kaphatsz?

Vegyél részt ingyenes tanácsadásunkon! Csak add meg az adataidat, és szakértőink tájékoztatnak a lehetőségekről!

Balesetet szenvedtél, de nem Te voltál a hibás?
Tudtad, hogy akár több 10-, 100 milliós kártérítési összeget is kaphatsz?

A kimondottan kártérítési ügyekre szakosodott kollégáink most ingyenesen megvizsgálják az ügyedet, és elmondják, mi történhet!

Kártérítésért kapott összeg. Ez akár több 10-, 100 millió ft is lehet.

Kérjük válaszolj az alábbi két kérdésünkre, hogy lássuk, milyen baleset történt!

Milyen balesetet szenvedtél vagy szenvedett a hozzátartozód?

Milyen személyi vagy anyagi kárral járt a baleset?

Köszönjük a válaszaidat, VÁRJ!
Érdekelnek azok a tippek, amikkel megelőzheted, hogy a munkáltatód, vagy a biztosító átverjen?
Akkor add meg az email címed, és töltsd le ingyenes tippjeinket, amik baleset esetén akár több 10, de akár 100 millió forintot is érhet Neked!
Ne feledd, nem csak tippeket adunk, SEGÍTENI is tudunk!

Hogyan? Add meg adataidat, és mi megválaszoljuk a kérdéseidet, ingyenes személyes jogi tanácsadást kapsz profi szakembereinktől! Szabad helyeink gyorsan betelnek, úgyhogy jelentkezz mihamarabb!

Kérjük, add meg adataidat!