Gépjárműkár

halalos-autobaleset-karIde tartoznak azon károk, melyek a közlekedési balesetek során, „csupán” a gépjárműben, gépjárművön keletkeznek. Ebben az esetben a károkozó gépjármű felelősségbiztosítójának a károsult gépjárműben keletkezett valamennyi kárt (javítási költség, totálkár esetén a káridőponti értéket, értékcsökkenést, stb.) meg kell térítenie. Ezen kívül természetesen meg kell téríteni az egyéb igazolható károkat is, melyek igen sokfélék lehetnek.

Tapasztalataink alapján a leggyakoribb „egyéb” igényként a bérgépkocsi költségét, a sérült gépkocsi szállítási költségét, illetőleg az úgynevezett értékcsökkenés megtérítését követelik a károsultak, azonban ez nem zárja ki, hogy egyéb további igények is érvényesíthetők legyenek (kiesett megrendelések, elmaradt munkák, hitel vagy lízing szerződések felmondási díjai, stb…)

Gépjárműkára keletkezett? Szeretne élni a kártérítés lehetőségével, de bizonytalan az eljárást illetően?

Igen, szeretnék bővebb, ingyenes tájékoztatást kérni!

 

Mire ügyeljen gépjárműkár esetén?

karbejelneto_fo_oldalGépjármű kár esetén a leggyakoribb vita a károsult és – jellemzően – a károkozó biztosítója között a baleseti mechanizmus megítélése és a fizetendő kártérítés összege szokott lenni. Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a biztosító minden egyes bejelentett kárigényt kivizsgál (jellemzően szakértői apparátussal), és saját belátása szerint ítéli meg, hogy kifizeti-e a kártérítés összegét, vagy sem. Fontos és lényeges tehát, hogy milyen nyilatkozatot tesz a kárrendezési eljárás elején, mert ez a későbbiekben meghatározza a kártérítés megfizetését! Lényeges tudni továbbá azt is, hogy a biztosító úgynevezett kárszámítást végez a kárbejelentés után (némely esetben több hónapig!), azonban a károsultat már a baleset napjától kamat is megilleti.

Amennyiben a biztosító – vitás felelősség esetén! – jogerős szabálysértési határozathoz köti a kártérítés megfizetését, abban az esetben polgári pert kezdeményezhet a biztosítóval szemben, mivel a kártérítés megfizetésének nem feltétele a rendőrségi határozat, még abban az esetben sem, ha abban éppenséggel a „károsultat” teszik felelőssé a baleset bekövetkezéséért.

Szakemberekből álló csapatunk teljes mellszélességgel kiáll ügyfeleiért és szakmai tapasztalatával az elérhető legmagasabb kártérítés megfizetését éri el a lehető legrövidebb időn belül! Gépjárműkára keletkezett?

Igen, szeretnék bővebb, ingyenes tájékoztatást kérni!

 

Miben segíthetünk gépjárműkár esetén?

baleset karambolA BalesetI-kártérítés.com olyan profi jogi szakértő partnerekkel dolgozik, akik csak és kizárólag kártérítési ügyekkel foglalkoznak. Kifejezetten baleseti kártérítésekre szakosodott specialistáink​ nem hagyják egyedül ügyfeleiket a biztosítókkal és károkozókkal szemben, vállalják a problémás ügyeket ​is. Sikerdíjas szolgáltatás fejében vállalják az ügyeket, amely azt jelenti, nem kérünk előre pénzt ügyfeleink jogi képviseletéhez, az ügyvédi munkadíjat csakis a sikeres kártérítési eljárás után​ számoljuk fel.

Első sorban a balesetével elszenvedett kárait felmérjük, melynek alapján egy olyan kárigénnyel élünk a biztosító társaságok irányába, mely teljes mértékben az Ön érdekeit védik. A fentieken túl széleskörű kárrendezési tapasztalatokkal rendelkező kollégáink már a kezdetektől segítségére lesznek jogos kárának az érvényesítésében.

 

Kérdése van gépjárműkárát illetően?

Ha Ön bizonytalan kártérítésének összegét, illetve az eljárás folyamatát tekintve, keressen minket a Kapcsolat menüben található elérhetőségek valamelyikén – hívjon telefonon vagy írjon e-mailt – , és készséggel válaszolunk kérdéseire. Vegye igénybe szolgáltatásunkat!