Barát, vagy ellenség? – munkavédelmi felügyelő

A munkavédelmi felügyelő általában – ahogy az összes többi ellenőrzést végző hatóság – nem tartozik a szívesen látott vendégek közé a munkahelyeken. Holott nagyon fontos munkát végeznek. És ha ezt néha nehéz is beismerni, a munkaadók, munkavállalók és a vásárlók biztonságáért dolgoznak.

Sajnos Magyarországon rossz megítélés alá tartoznak az ellenőrök, hiszen mindenki fél a büntetéstől. A negatív érzelmek elsősorban annak tudhatók be, hogy gyakran úgy tűnik: akit meg akarnak büntetni, azt meg is büntetik. De ez természetesen nincs így. Az igaz, hogy a bonyolult előírások erdejében néha nehéz kiigazodni és pontról pontra betartani minden előírást, de ezek az előírások a mi biztonságunk érdekében jöttek létre.

Természetesen könnyen lankadhat a figyelem és fegyelmezettség ütheti fel a fejét, ha éveken át nem történt baleset. Sőt, ha nem értjük, hogy bizonyos szabályok miért fontosak (miért lehet csak XY tisztítószert használni? miért nem szabad kesztyűt felvenni bizonyos helyzetekben? miért kell nappal is láthatósági mellény? stb), akkor hajlamosak vagyunk nagyvonalúbban tekinteni a szabályokra. Viszont ezek az előírások is olyanok, mint a biztonsági öv: csak ritkán kell, de akkor életet menthet.

Hogyan végezhet ellenőrzést a munkavédelmi felügyelő?

munkavédelmi felügyeletA munkavédelmi felügyelőnek az ellenőrzés előtt azonosítania kell magát. A felügyelői igazolvány felmutatása, vagy megbízólevél bemutatása hivatott erre. Az ellenőrzés után induló hatósági eljárást az a felügyelőség folytatja le, amelyik illetékességi területén az ellenőrzés zajlott.

Természetesen a munkavédelmi felügyelő köteles megőrizni az üzleti titkokat, továbbá köteles diszkréten eljárni és harmadik féllel nem megosztani olyan információkat, melyekhez az ellenőrzés során hozzájutott. Ezeket harmadik féllel nem közölheti és szigorú protokoll szerint kell eljárnia mind az ellenőrzés, mind a hatósági eljárás során.

Milyen intézkedéseket hajthat végre egy munkaügyi felügyelő?

A munkavédelmi hatóság és a munkavédelmi felügyelő az ellenőrzés során feltárja a hiányosságokat, ezeket dokumentálja és az illetékesek tudomására hozza. Amennyiben komoly mértékű hiányosságot tapasztal, akkor büntetést is kiírhat cég számára. Ez a büntetés eltérő mértékű és jellegű lehet.

Az egyszerű figyelmeztetéstől a több milliós bírságig, de akár a munkavégzés felfüggesztése is elképzelhető szélsőséges esetekben.

Mindenképpen bírságra kell számítanunk, ha a munkavédelmi hatóság embere olyat tapasztal az ellenőrzés során, mely a munkavállaló életét, testi épségét, vagy egészségét súlyosan veszélyezteti. Fontos megemlíteni, hogy nem csak a baleset lehetőségét kell vizsgálnia, hanem a foglalkozási megbetegedés lehetőségére is figyelnie kell.

Miben különbözik a munkahelyi baleset és a megbetegedés?

A munkahelyi balesetben egy rövid idő alatt lezajló baleset történik (például valaki elcsúszik és eltörik a lába). A foglalkozási megbetegedés pedig a rossz munkavégzés, vagy elégtelen munkakörülmények miatt fokozatosan kialakuló egészségügyi problémát jelenti (például villózó fények okozta látásromlás, erős hang miatti hallásvesztés).

munkavédelmi felügyeletA bírság összege jellemzően 50.000 forint és 10.000.000 forint közé esik. Ennek mértékét nagyon sok tényező határozza meg. Például: mulasztás súlyossága, hány főt veszélyeztet, mi okozta a mulasztást, mióta áll fent a hiányosság, beismerik-e a hiányosságot, korábban volt-e mulasztás stb.

Nagyon fontos tudni, hogy a munkavédelmi felügyelő a feltárt szabálytalanságok miatt nem kérhet pénzt helyszíni bírság jogcímen!

A munkavédelmi felügyelet továbbá nincs tekintettel a munkahely tevékenységének jellegére, annak bevételére és a cég méretére. Ezt a törvényi szabályozást egyesek igazságtalannak érezhetik, mivel egy kis forgalmat lebonyolító családi vállalkozás számára gyakran egy 100.000 forintos bírság is nagyon komoly mértékű büntetést jelent, viszont egy nagyvállalat számára egy milliós összeg szinte a “farzsebből is kifizetik” kategória lehet.

Egyes esetekben a bírságolt fél fellebbezhet és kérheti a bírság csökkentését, vagy akár részletfizetési lehetőséget is.

   

Mit és mikor ellenőrizhet egy munkavédelmi felügyelő?

Az ellenőrzések lehetnek rutinszerűek is, vagy bejelentés után és munkabaleset utáni kivizsgálásként. Akár rutinszerű, akár bejelentés utáni ellenőrzés zajlik, a lefolytatott ellenőrzés azonos módon zajlik. Bejelentést bárki tehet, aki tudomást szerez bizonyos hiányosságokról, erre már internetes úton is van már lehetőségünk.

 1. A munkavégzők (munkáltató és munkavállaló) egészségét nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzést lehetővé tevő állapotok meglétét.
 2. A biztonságos munkavégzést biztosító feladatok és kötelezettségek teljesítését.
 3. Munkaeszközök, technológiák, anyagok, védőeszközök biztonságossága, érvényessége.
 4. Balesetek és megbetegedések kivizsgálását, nyilvántartását és megelőzésére tett intézkedéseket.

A munkaügyi ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyv készül.

Kit ellenőriznek az ellenőrök?

munkavédelmi felügyeletGyakori tévhit, hogy csak az úgynevezett “veszélyes” munkahelyek vannak kitéve ellenőrzésnek. Pedig balesetek nem csak építkezés során, vagy műhelyekben történhetnek, hanem az irodákban előforduló balesetek is igen gyakoriak. Ellenőrzésekből igen sokfélék vannak, ennek megfelelően nem csak egy szerv végzi a vizsgálatokat.

Példaként következzen, hogy egy kereskedelmi vállalkozás milyen ellenőrzésekre számíthat. Azért őket emelnénk ki, mivel ezek az üzletek vannak kitéve talán a legtöbb típusú ellenőrzésnek. Ugyanúgy találkozhatunk egy kereskedelmi egységben rejtett és nem rejtett ellenőrzéssel is. Sőt, elképzelhető az is, hogy ha egy ellenőrzés során mulasztások derültek ki, akkor pár héttel később ismét tartanak egy vizsgálatot, hogy a hiányosságokat megszüntették-e. Így nem érezheti magát biztonságban az a munkahely sem, akit a közelmúltban ellenőriztek.

1. Önkormányzat, NAV

 • A működési engedély érvényes-e és a tevékenységi kör kategóriája megegyezik-e a valósággal.
 • Rendelkeznek-e a szükséges szakképzettséggel az erre kötelezettek, az áruk eredetét igazoló okmányok meg vannak-e?
 • A vevőtájékoztatás megfelel-e (árak egyértelműek, jól olvashatóak, ahol szükséges, több nyelven is fel vannak-e tüntetve az árak stb).
 • Vevőtájékoztató tábla megléte, vásárlók könyvének kihelyezése.
 • Nyugtaadási kötelezettségnek eleget tesz-e az egység az előírásoknak megfelelően.

2. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

 • Termékek és szolgáltatások biztonságossága (lejárati dátum, biztonsági feltételek biztosítása stb).
 • Fogyasztók vagyoni érdekeinek megóvása (pl. zárt ruhatár).
 • Élelmiszerek minősége, jelölése, csomagolása, tárolása. Vásárlói panaszok kezelése.

3. ÁNTSZ

 • Higiénia és annak feltételei biztosítottak-e.
 • Rendelkezik-e takarítási ütemtervvel és biztosítva van-e annak betartatása?
 • Rendelkeznek-e kockázatbecslési dokumentációval és a törvényileg előírt takarítási és tárolási előírásoknak eleget tesznek-e?

munkavédelmi felügyelet4. Katasztrófavédelem

 • Az ingatlanban az érintés- és tűzvédelmi előírások be vannak-e tartva, a dokumentációk megvannak-e?
 • Rendelkeznek-e érvényes tűzoltó készülékkel?
 • Oktatásokról vezetett naplóval rendelkeznek-e?

5. Munkavédelmi Felügyelőség

 • Biztosítottak-e a munkavédelmi feltételek és a biztonságos munkavégzés biztosított-e.  
 • Létezik-e dokumentáció a munkahelyi kockázatelemzésről, munka- és tűzvédelmi oktatásról.
 • A korábbi balesetek, megbetegedések ki lettek-e vizsgálva, megfelelően dokumentálva stb.
 • A munkahely rendelkezik-e a megfelelő védőeszközökkel, a munkavállalók a törvényben meghatározott módon vannak-e foglalkoztatva (biztonságos körülmények és feltételek biztosítása).

munkavédelmi felügyelet

Tehát kit védenek az ellenőrzések?

A munkavédelmi ellenőrzések védik a munkavállalót és a fogyasztót (amennyiben a tevékenység erre irányul).

Korábban említettük, hogy a munkavédelmi felügyelők ellenőrzései úgy tűnhetnek, hogy pusztán a büntetésre koncentrálnak, de ez közel sincs így. Mindenki közös érdeke, hogy a munkavállalók biztonságos körülmények között és hosszabb távon is balesetmentesen dolgozhassanak. Az előírások néha értelmetlennek tűnhetnek és a maximális hatékonyságú munkavégzést is hátráltathatják. Viszont ahogy az autóvezetésnél is korlátozzák a sebességhatárokat, úgy a munkavégzés során is szükséges bizonyos megkötéseket alkalmazni az ésszerű biztonság érdekében.

A munkavédelmi előírások betartása tehát minimalizálja a balesetek kockázatát. Azonban még így is több, mint 10.000 munkahelyi baleset történik évente Magyarországon.

Balesetet szenvedett munkahelyén? Tudta, hogy a munkavállalót maximálisan kártalanítania kell a munkaadónak, vagy a biztosítónak?

Ne hagyja magát megkárosítani! A törvény Önt védi, éljen a jogaival!

A munkahelyi balesetek gyakran a sérült egész életét befolyásolják!

Konzultáljon szakértőnkkel, komoly személyi sérülés esetén akár többmilliós (súlyos esetben akár több tízmilliós) kártérítés is megilleti Önt!

 

Szeretném igénybe venni az ingyenes konzultációt!