Önt is érte már valamilyen kár, amiért nem Ön volt a felelős?

Beázott a lakás, meghúzták az autót, vagy esetleg személyi sérülés elszenvedője volt?

Kinek a feladata a kártalanítás, kártérítés?

Az esetleges károk elkerülése, vagy enyhítése miatt gyakran fordulunk biztosítóhoz, sőt, egyes biztosítások megkötése kötelező jellegű (gondoljunk a kötelező gépjármű felelősségbiztosításra).

Mi a különbség a kártérítés és a kártalanítás között?

A hétköznapokban ezeket szinte szinonimaként használjuk ezt a két szót, de nagy különbség van, ha jogi környezetben, vagy hivatalos eljárás során találkozunk velük.

Kártérítés

 kártalanítás-kartörésA Polgári Törvénykönyv (Ptk.) egyik tartópillére, hogy az a személy, aki jogellenesen kárt okoz, azt köteles megtéríteni. Abban az esetben mentesül ez alól, ha bebizonyítja, hogy úgy járt el az eset során, ahogy az az adott helyzetben és pillanatban elvárható.

A kártértés egyik feltétele, hogy a károkozó fél valamilyen jogellenes cselekménye, vagy mulasztása okozza elő a kárt. Mit jelent az, hogy jogellenes? Jogellenesnek minősül minden olyan cselekmény, ami a jogszabályokkal ellentétes, vagy valamilyen rendelkezést nem tart be.

Közlekedési baleset során például gyakori jogellenes magatartás a gyorshajtás, vagy a piroslámpán való áthajtás.

Mulasztáshoz is rengeteg példát hozhatunk fel. Munkahelyi baleset során  az például mulasztás, ha a villanyszerelő nem látja el megfelelő szigeteléssel a vezetékeket, illetve elmulasztják kihelyezni a szükséges figyelmeztető táblákat.

Mit jelent a kár?

Kárnak nevezzük a személyeket, vagy vagyont, vagyontárgyat ért sérülést, hátrányt. Ennek megfelelően van vagyoni és nem vagyoni kár is.

A vagyoni kár az, amit pénzben könnyen ki tudunk fejezni (például, ha az autónknak letörik a tükrét, akkor a tükör és a javítási költség ára lesz a mi kárunk).

A nem vagyoni kárt már jóval nehezebb pénzben kifejezni. Egy lábtörés hány forintot ér? Nagyon nehéz erre választ adni, annak tükrében pedig még inkább, hogy van akinek egy csonttörés nagyobb kár, mint másnak. Például egy szünidőben kezét törő gyerek számára ez a sérülés kisebb kárt jelent, mint egy szakács számára, akinek a munkájára hónapokra kihat ez a sérülés.

Nem vagyoni kár lehet még egy lelki megrázkódtatás, vagy a jóhír sérelme (például rágalmazások által, hazugságok terjesztésével).

Mit kell bizonyítani a károkozás során és ki részesül kártérítésben?

Amennyiben kártérítést kérünk, akkor igazolnunk kell, hogy

  • milyen kár keletkezett
  • mekkora ez a kár
  • ki okozta
  • mivel okozta

A károkozó félnek pedig bizonyítania kell, hogy a cselekvése, vagy mulasztása nem volt jogellenes, illetve, ha mégis megsértett valamilyen előírást, akkor az nem róható fel neki.

Például valakinek azért ütközött neki az út szélén parkoló autóba, mert defeket szerzett és kezelhetetlenné vált az autója. Ilyenkor megsértett egy előírást (kárt okozott más vagyontárgyában), de nem róható fel neki (mert vétlen volt ebben).

A bíróság és a szakértők dolga eldönteni, hogy melyik félnek van igaza. Ugyanakkor itt találkozunk azzal a lehetőséggel, hogy valaki mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy az elvárt módon járt el, de mégsem sikerült elkerülnie a károkozást.

   
Mit jelent a kártalanítás?

A kártérítés tehát azt jelenti, hogy valaki jogszerűtlen magatartásával okozott kárt. A kártalanítás pedig a jogszerűen okozott kár, veszteség megtérítését jelenti.

Tipikus példa erre a kisajátítás, amikor valaki a közösség érdekében szenved el kárt és ezért kártalanítás jár. Ilyen lehet egy útépítés például, amikor a károsult területét kisajátítják, mert szükség van rá az útépítés során. Ilyen esetben a terület tulajdonosát kártalanítani kell a tulajdonának elvétele miatt.

A kártérítés és a kártalanítás között tehát annyi a különbség, hogy míg a kártérítést jogszerűtlen károkozás miatt kapja a hátrányt elszenvedő fél, addig a kártalanítást a jogszerű magatartással járó hátrány elszenvedése miatt kapja.

Az azonban mind a két esetben azonos, hogy a kifizetett összegnek méltányosnak és arányosnak kell lennie az elszenvedett kár mértékével.

A kártérítési specialista tehát olyan ügyekben tud segíteni a kárt elszenvedő félnek, ahol az anyagi, vagy személyi sérülést jogszerűtlen cselekvés okozta. Sajnos a személyi sérülés hátrányának megállapítása roppant nehéz és a biztosítók is gyakran a trükköznek azzal, hogy nem a valós mértékű kártérítést fizetik ki a sérült félnek.

Az ilyen esetek elkerülésében segít a kártérítési specialista.

Ha Ön bizonytalan kártérítésének összegét, illetve az eljárás folyamatát tekintve, adja meg elérhetőségét és kollégánk visszahívja a részletek miatt!

Jelentkezzen ingyenes tanácsadásunkra, ahol tapasztalt kártérítési szakértőnk megvizsgálja az ügyét!

JELENTKEZEM!