Közvetítői eljárás kártérítés

Közvetítői eljárás, mint kártérítés?

Itthon, Magyarországon 2006 óta nyílik lehetőség közvetítő segítségét igénybe venni bizonyos büntetőeljárások során.

A bíróságokra nehezedő ítélkezési terhet a közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény hatálybaléptetésével igyekeztek enyhíteni a büntető ügyekben. Ezért is alakultak ki azok a nézetek, melyek szerint az igazságszolgáltatás tehermentesítésének eszköze, mellyel csökkenthető a bíróságok túlterheltsége, ugyanakkor e szolgáltatás mindenki számára könnyen és gyorsan hozzáférhető. Mások szerint pedig az egyéneket és a közösségeket méltányosabb és humánusabb bánásmód eléréséhez segíti hozzá, újfajta kommunikációs és viselkedésminták kialakítását biztosítva. Mindenesetre az eseteket a mai napig előszeretettel helyezik az alternatív eljárás szakértői elé, bár ezek már többnyire az ügyészek általi utalással történnek.

A közvetítői eljárás

A jelenleg hatályos büntetőeljárási kódexünk az öt évnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekmények esetén engedi a közvetítő eljárás intézményének igénybevételét. Az ügy közvetítőhöz utalására kizárólag a büntetőeljárás időtartalma alatt, a sértett és a terhelt indítványára, illetve a felek önkéntes hozzájárulásának birtokában, az ügyész, illetve a bíróság általi eljárás-felfüggesztése után van mód. Ennek lehetősége pedig akkor merül fel, ha az eset körülményeit mérlegelve észszerűbb az alternatív út alkalmazása, de kizárólag ügyészi hatáskörben kerülhet rá sor.

A mediáció

A mediáció olyan közvetítői eljárás, folyamat, ahol a vitában álló felek a mediátor (közvetítő) mint pártatlan kívülálló segítségével képesek megoldani a közöttük lévő konfliktust. A mediátor feladata a kapcsolat fenntartása a felek között, a párbeszédre épülő eljárás mederben tartása és a konfliktus rendezésére irányuló segítségnyújtás.

közvetítői eljárás

A mediátor

A mediátor nem jogalkalmazó, nincs döntési jogosultsága, nincs kötelezettsége sem. Szakember, aki szakértelmével segít feltárni és megoldani a felek közötti konfliktust. A vitában szemben álló felek döntenek, nem pedig a közvetítő.

De hogyan is néz ki ez a gyakorlatban?

A közvetítői eljárás egy olyan procedúra, amellyel a vétkes (pl. egy baleset okozója) elkerülheti a büntetést, a vétlent pedig további „fájdalomdíj” illeti, amit a biztosító által fizetett kártérítés felett kap. A két fél megegyezik egy méltányos jóvátételi összegben, amivel a vétkes büntetőjogi felelősségét váltja meg, az ügyészség pedig a közvetítői eljárás eredményét várva megszünteti az eljárást. A mediátor szerepe ennek a megegyezésnek a levezénylése. A 3 résztvevő leül tárgyalni, majd ha megállapodnak, akkor az ügyész elfogadja ezt, az ügy pedig nem kerül bíróság elé. A cél mindenki számára adott: jóvátételről szóló megállapodás.

A „vita” menete a következőképp alakul:

A sértett feltárja az álláspontját, ha ezt túlságosan szűkszavúan teszi, akkor a közvetítő kérdések feltételével segíti ezt. Ekkor ismerteti a sértett, hogy hogyan élte át az eseményeket, és hogy milyen jellegű és értékű jóvátétel lenne elfogadható számára. A vétkes is megteszi ugyanezt, annyi különbséggel, hogy Ő a saját szemszögéből mondhatja el, hogy mi történt, amivel végül elismerheti teljes felelősségét, vagy éppen védheti a saját álláspontját. A közvetítő mindezekben

közvetítői eljárás

játszik egyfajta irányító szerepet, de szigorúan megmarad pártatlansága.Célja, hogy mindkét fél felfogja a helyzet súlyosságát, tisztán lássák a helyzetet. Csak így születhet a végén kölcsönösen elfogadható végkimenetel. Általánosan alkalmazható modell nem létezik, mechanikusan kell levezényelni a megbeszéléseket. A képzett közvetítő sikeres mediálásának kellékei kivétel nélkül elengedhetetlenek. Ezek a szimpátiát, megbízhatóságot sugalló karaktere, elfogulatlan hozzáállása és kiegyensúlyozottsága.

Kinek jó a közvetítői eljárás eredménye?

Valójában mindenkinek. Egy (pl.) közúti baleset okozója is kaphat felfüggesztett börtönbüntetést, azonban így megmenekülhet a büntetéstől, nem lesz büntetett előéletű és megmaradhat a jogosítványa is. Legtöbb esetben anyagi kártérítést foglal magába a közvetítői eljárás eredménye. Ennek az összegében a felek egyeznek meg tárgyalás útján, amelyet a közvetítő vezényel le.

A kártérítés mértéke lehet kevesebb, vagy akár több a bíróság által esetlegesen megítélt pénzbüntetésnél, ám az így az államkassza helyett a károsulthoz kerül.

Az anyagi javakon túl

Gyakran megesik, hogy a sértett vagy a balesetben vétlen személy nem vár mást, mint egy őszinte bocsánatkérést, valódi megbánást, vagy olykor mindössze, hogy a vétkes szemébe nézhessen, elmondhassa neki a gondolatait. Mint tudjuk erre a bírósági eljárás keretein belül nincs lehetőség, hiszen ez rendkívül nehéz az ügyvédek keresztkérdései között, az intézmény falain belül. A közvetítői eljárásban a közvetítő egy pszichológiai szakember, aki a szaktudásával segíti felszínre hozni afelek valódi indítékait és érzéseit, majd ezeket figyelembe véve segít a mindkét fél számára kedvező konszenzust kialakítani. A mediátort titoktartási kötelezettség köti, így a felek egy sokkal oldottabb légkörben cserélhetnek véleményt, juthatnak dűlőre egymással.

A közvetítői eljárás eredménye

A közvetítői eljárás eredménye, a felek között létrejövő megállapodás nem más, mint maga az egyezség.

Mivel a megegyezés kizárólag a feleken múlik, a közvetítői eljárásra és az ott kötött egyezség jóvátételi összegre vonatkozóan nincsenek elvárások az összegekkel kapcsolatban.

Az összegek nagyságrendje általában illeszkedik a baleset súlyosságához, hiszen nehéz is volna az egyezséget megkötni, ha a sértett több milliós kártérítést akar, a vétkes pedig a töredékét, néhány 100 ezret lenne hajlandó kifizetni. Előfordul persze olyan eset is, hogy kisebb baleset után milliós nagyságrendű jóvátételhez jusson a vétlen, akár olyan, hogy a sérült eltekint ennek az anyagi megfelelőjétől, és megelégszik az őszinte bocsánatkéréssel. Leggyakrabban azonban a felek vagyoni helyzetéhez igazodó megegyezés történik. -ez számban kifejezve 100.000 és fél millió forint között mozog.

Hogyan lesz, illetve nem lesz a biztosító kártérítésén felül fizetett jóvátétel a jóvátétel?

Bizonyos esetekben előfordul, hogy a biztosító a közvetői eljárás eredményére hivatkozva csökkentené a fizetendő kártérítés összegét. Azonban a közösen kialkudott összeg rendeltetése nem az anyagi károk megtérítése, hanem az a jóvátétel, az a bocsánat, -meg természetesen a büntetőjogi felelősség-, amit végül pénzben fejeznek ki. A biztosító alap hozzáállása, hogy a károsult nem gazdagodhat a károkozás kapcsán. Ez a káronszerzés tilalma. A közvetítői eljárásra levetítve ez úgy néz, hogy ha ennek eredményeként kifizetett jóvátétel alapján megtérül a vétlent ér kár értéke, akkor a biztosító nem fogja ugyanazt a károsodást még egyszer kifizetni.

Ezt a megállapodás megfelelő megszövegezésével el lehet kerülni, így a lelki megnyugváson kívül, az anyagiak terén is jól jár a sértett, ugyanis a biztosító által fizetendő összeg mellett a károkozó által fizetendő jóvátételi összeghez is hozzájuthat plusz bevételként.

A hiba, amit sokan elkövetnek, hogy a kölcsönösen elfogadott összeg megfizetését valamilyen konkrét anyagi kár megtérítéséhez kötik. Így megadjuk azt a lehetőséget abiztosítónak, hogy azt mondhassa, a kárból ez a jóvátételként meghatározott összeg már megtérült, így ezzel csökkenti is az általa megállapított kártérítés összegét.

közvetítői eljárás kártérítés

Javasoljuk, hogy ha sikerül megállapodni a vétlennek, illetve a vétkesnek, akkor ne szerepeltessék az egyezségben az anyagi kár konkrét megfizetését.A konvenció ne anyagi kár megtérítéséről, hanem jóvátételről szóljon. Így elkerülhetjük, hogy a biztosító konkrét anyagi követelés ellenértékének tudhassa be a közvetítői eljárás eredményeként meghatározott jóvátétel összegét. Ennek eredményeképp a megállapodásban szereplő, közösen kialkudott összeget a kárt elszenvedő fél valóban extra bevételként könyvelheti el közvetlenül a kár okozójától, mindezt a biztosítói kártérítésen felüli.

A közvetítői eljárás alkalmazása sok esetben gyorsabb és elfogadhatóbb megoldást kínál a hosszadalmas bírósági eljárásnál.

Mielőtt döntene, ismerje meg minden lehetőségét, hogy azt a megoldás válassza, amely az Ön számára a legmegfelelőbb!

Ha pedig segítségre van szüksége, akkor válassza a Baleseti Kártérítés profi szakértői csapatát, hogy több évtizedes tapasztalatával segíthessen Önnek!
Érvényesítse igazát, hogy olyan eredmény szülessen, amilyennek valójában kell!

VISSZAHÍVÁST KÉREK!