Bűncselekménnyel okozott kár

Bár jelen károkozási forma nem klasszikusan baleseti eredetű, azonban növekvő gyakorisága miatt egyre inkább az érdeklődés központjába kerül. Sokszor találkozunk ugyanis olyan esetekkel, hogy a bűncselekmények áldozatainak semmilyen tekintetben nem térül meg a káruk, még akkor sem, ha az elkövetőt jogerősen elítélte a büntetőbíróság.

bűncselekménnyel okozott kárA bűncselekmény elkövetője ugyanis a büntetés letöltése után gyakorlatilag élheti tovább az életét, míg a bűncselekmény sértettje (áldozata) élete végéig fogja a bűncselekmény következményeit viselni magán.

Példával szemléltetve egy életellenes bűncselekmény elkövetése után az elítélt jó pár év börtönbüntetés után kiszabadulhat, míg az elhunyt áldozat családtagjainak életük végéig kell szerettük elvesztését gyászolniuk. Ugyanígy abban az esetben, ha súlyos testi sértés áldozata lesz valaki (példának okáért megverik), akkor az elkövető – jobb esetben – pár év börtönbüntetés letöltése után kiszabadul, míg az áldozatnak élete végéig kell fájdalmakkal élnie. Hasonló az az eset, mikor nemi erőszak áldozata lesz valaki, és az elkövető – jobb esetben – pár év börtönbüntetés után élheti vígan az életét, míg adott esetben annak az áldozata (jellemzően hölgyek) képtelenek lesznek gyermekvállalásra, társas kapcsolat létrehozására, esetlegesen súlyos pszichés megbetegedésben fognak szenvedni.

Tapasztalt szakembereink – ingyenes tanácsadás során – felmérik a bűncselekménnyel okozott kár mértékét, majd jogi eszközökkel képviselik az Ön érdekeit.

Kérem az ingyenes tanácsadást!

 

Érdemes-e a bűncselekménnyel okozott kár megtérítésében eljárni?

bűncselekménnyel okozott kárNyilván költői a kérdés, azonban szerény megítélésünk szerint a válasz egyértelműen igen! Sok esetben ugyanis a hatályos jogszabályok, illetőleg a büntető bíróság ítélete nem tudja kellőképpen szankcionálni a bűncselekménnyel okozott hátrányokat. Azonban egy eredményes kártérítési eljárás nem csupán a káraik megtérülését jelentheti, hanem az elkövetőnek egy olyan „problémát” is, mellyel élete végéig szembe kell néznie. Példával szemléltetve egy utcai verekedés (verés) után az elkövető megússza egy felfüggesztett börtönbüntetéssel, azonban élete végéig (még az örököseinek is adott esetben!) járadékot kell fizetni az áldozatnak/családjának. A fentiekből látszik tehát, hogy a büntetőbíróság ítélete nem az egyetlen jogos elégtétel vételi eszköz!

Bűncselekmény áldozataként nem térült meg a kára? Kérjen szakmai véleményt, vegye igénybe díjtalan tanácsadásunkat!

Igen, élek a lehetőséggel!

 

Kitől, ki és mikor kérhet kártérítést?

bűncselekménnyel okozott kárLényeges kiemelni, hogy alapvetően a bűncselekmények áldozatai követelhetik a bűncselekményt az elkövetőtől. Amennyiben azonban több elkövető van, mindegyik elkövetőtől külön-külön is lehet kérni a teljes összeget, de ez esetenként eltérhet. Az áldozatok vonatkozásában azonban bármely sértett személy követelhet (adott esetben a hozzátartozók is) kártérítést, még akkor is, ha a büntetőeljárás során a neve fel sem merült, de bizonyítani tudja, hogy a bűncselekmény elkövetése a jogos érdekét sértette.

A kártérítés gyakorlatilag attól az időponttól jár, amikor a bűncselekmény bekövetkezett. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy az ilyen jellegű károk esetében kiemelt jelentősége van a gyorsaságnak! Ezen károk megtérítésére – jellemzően – nem lehet biztosítást kötni, így nem is lesz biztosítási háttér arra, hogy káraik megtérüljenek. Kártérítés megfizetésére tehát csak és kizárólag az elkövető lesz köteles, melynek megfelelően meg kell akadályozni minden jogi eszközzel, hogy vagyonát „kimenthesse”.

Javaslatunk tehát, hogy már a rendőrségi/ügyészségi szakaszban célszerű az ún. polgári jogi igényt bejelenteni, illetőleg meg kell tenni a szükséges indítványokat arra vonatkozóan is, hogy az elkövető ne tudja vagyontárgyait „kimenekíteni” a későbbi kártérítés fedezete alól.

Szeretne újra teljes életet élni egy bűncselekménnyel okozott kár elszenvedése után? Tájékozódjon a kártérítés összegéről!

Visszahívást kérek!

 

Hogyan igényelhető kártérítés?

bűncselekménnyel okozott kárA bűncselekménnyel okozott kár után célszerű ún. polgári jogi igénnyel élni, azonban azzal egyidejűleg indokoltnak tartjuk a polgári (peres) út igénybe vételét is, mivel sok esetben gyorsabban és hatékonyabban tudja kártérítési érdekeinket érvényesíteni. Tapasztalataink szerint továbbá célszerű szakember (ügyvéd) segítségét is kérni mindkét eljárási formában, hiszen ebben az esetben nem kell egyedül „szembenézni” az elkövetővel, illetőleg olyan mértékű kártérítéshez is hozzájuthat a károsult, mely a bűncselekmény okozta kár teljes körű jóvátételét eredményezheti.

 

Milyen és mekkora összegű kártérítés követelhető?

bűncselekménnyel okozott kárGyakorlatilag bármilyen és bármekkora. A lényeg az, hogy a bűncselekményből származzon a kár. Lehet természetesen vagyoni igény (például: lopáskár, sikkasztási kár visszakövetelése, gyógyszerköltség, utazási költség, orvosi költség megtérítése, stb.), illetve lehet nem vagyoni igény (testi sértés, nemi erőszak esetén, illetőleg olyan személyhez fűződő jog megsértése esetén, mely önmagában is bűncselekményt valósít meg.), valamint járadék jellegű követelés (tartást pótló járadék, keresetveszteség, költségpótló járadék, stb.) is.

További információkat a baleseti kártérítésről és profi jogi szakértőinkről honlapunk Rólunk menüpontjában olvashat.

 

Kérdése van baleseti kártérítését illetően?

Ha Ön bizonytalan kártérítésének összegét, illetve az eljárás folyamatát tekintve, keressen minket a Kapcsolat menüben található elérhetőségek valamelyikén – hívjon telefonon vagy írjon e-mailt –, és készséggel válaszolunk kérdéseire. Vegye igénybe szolgáltatásunkat!