10+ év speciális tapasztalat a kártérítésben

Balesetet szenvedtél, de nem Te voltál a hibás?
Tudtad, hogy akár több 10-, 100 milliós kártérítési összeget is kaphatsz?

Vadkár, állattámadás

“Kislányomat megtámadta a szomszéd kutya. Testileg is megsebesült, de lelkileg is nagyon megviselték a történtek. Szerencsére az állat gazdáját kártérítési felelősség terhelte, így a körülményekhez képest sikeresen zárult ügyünk.” – G. Ibolya

Az állat okozta károk talán legtipikusabb esete a háziállatok okozta támadásból, harapásból eredő sérülések és a vadkár.
A háziállat okozta támadások esetén az állat tartóját kártérítési felelősség terheli. Azonban fontos vizsgálni az állat tartójának felelőssége kérdéskörében az úgynevezett „adott helyzetben való elvárhatóságot”, tehát a körülmény beható vizsgálatát, például azt, hogy az állat tartója eleget tett-e a jogszabályi követelményeknek, ide értve a helyi önkormányzati rendeletben szabályozott előírásokat is.
Vizsgálat tárgyát képezheti az állattartó támadás elhárítása során tanúsított magatartása, illetve azon létesítmények megfelelőssége, melyek a külvilág és az állat közötti biztonságos távoltartást hivatottak biztosítani (kerítés megfelelősége, postaláda elhelyezés

Állat okozta sérülések a kézfejen.

Mi SEGÍTÜNK Neked!

Ha balesetet szenvedtél, ahol megsérültél, és nem Te voltál a hibás,
akkor akár több 10-, 100 millió forintos kártérítést is kaphatsz!

A kártérítés megfizetését törvény írja elő!

Kérd profi kártérítési szakértőink segítségét!

Kattints a gombra!

Az állattartói minőség független a tulajdoni viszonyoktól, így állattartónak kell tekinteni azt a személyt is, aki idegen állatot rövidebb vagy huzamosabb időre befogad, szívességből gondoz, vagy akinek a felügyeletére bízták.

Egyes esetekben jelentősége lehet annak, hogy az állat tartója és az állatot ténylegesen gondozó személy között milyen jogviszony van. Aki alkalmazottként gondozza az állatot nem minősül állattartónak, állattartónak ilyenkor a munkáltatót kell tekinteni. Szintén nem minősül állattartónak ebben a relációban az állam, mint a vadon élő állatok tulajdonosa sem.

Az állat által okozott sérülés megnyilvánulhat az ember testi épségében, vagyontárgyaiban (növényzetében, gépjárműjében), illetve pszichés állapotában (megrázkódtatások, rémálmok, állandósult félelem, esztétikai károsodások, visszamaradott hegek), de más állatokban okozott károkban is (például a szabadon engedett eb megfojt más háziállatokat, haszonállatokat).

Kihez nyújtható be kártérítési igénye?

Mérges kutyával nézünk farkasszemet a kerítésen át.

A háziállat okozta támadások esetén szintén vizsgálni kell a károsult személy esetleges közrehatását is, mely adott esetben az állattartó felelősségének részbeni feloldását eredményezheti, és kármegosztást keletkeztet. Vagyis a károsult egyáltalán nem, vagy nem akkora kártérítésben részesülhet ebben az esetben, mint amely akkor járna, ha a sérülése kizárólag az állattartó mulasztására, vagy jogszabálysértő magatartására vezethető vissza. (Például közrehatás állapítható meg, ha a károsult felnőtt szándékosan ingerli, bántalmazza az ebet. Míg nem állapítható meg a közrehatás abban az esetben, ha egy vétőképtelen gyermek uszítja a bevásárló központ előtt elhelyezkedő fához kikötött, felügyelet nélkül hagyott kutyát).

Látható tehát, hogy ezekben az esetekben különös szerepe van a káresemény egyedi körülményeinek vizsgálatára, mely különbözőképpen eredményezi a kárfelelősség telepítését.

Vadállat tartása

Ebben a témában fontos elkülöníteni a vadon élő állat és vadállat fogalmát. Vadállatnak olyan állatok minősülnek, melyeket természetes környezetükből kiragadva emberi hatalom alá kerítenek, és kiismerhetetlen természetük, vadságuk miatt fokozottabb, egyben kiszámíthatatlanabb veszélyt jelentenek az emberekre. Ilyen állatoknak minősülnek például a kiképzett harci kutyák, kígyók, skorpiók, stb., részletes felsorolásukat, és tartásukra vonatkozó követelményeket külön jogszabályok rendezik.

Vaddisznók elkerítve az erdőben.

A vadállatok tartójának felelőssége szigorúbb megítélés alá kerül ebben az esetben, mivel jogszabályi szempontokat figyelembe véve a vadállat tartása fokozott veszéllyel járó tevékenységet jelent. Tehát az állattartó felelőssége objektív, vagyis minden esetben feltétlen és teljes kártérítési felelősség terheli. Az állattartó felelőssége alól egyetlen esetben mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, mely ebbéli tevékenységének körén kívül esik.

Vadkár

Vaddisznók elkerítve az erdőben.

A vadkár tipikusan a vadon élő állatok okozta károkat jelenti, melyek természetes környezetben élik életüket. A vadon élő állatok az állam tulajdonában vannak, azonban a vad elejtésével, elfogásával a vadászati jog jogosultjára száll az állat tulajdonjoga, ebben az esetben pedig a vadászati jog jogosultját terheli a felelősség például más erdőgazdaságában, gazdálkodásában, gyümölcsösében okozott károkért. A fenti esetkörben a kár keletkezésének ténye önmagában kártérítési felelősséget eredményez a vadászati jog jogosultjára nézve, függetlenül annak felróhatóságától.

A vadkár másik tipikus esete a vad és gépjármű ütközésével megvalósuló közlekedési balesetekből eredő károk. Ez az esetkör megalapozhatja adott esetben a közút üzemben tartójának, és a vadászati jog jogosultjának egyetemes felelősségét is. Fontos szempontot jelent a vad és gépjármű ütközése során bekövetkezett károk tekintetében az, hogy az ütközés, a baleset ténylegesen milyen típusú úton (helyi közutakon vagy gyorsforgalmi utakon, illetve autópályán) következett be. A gyorsforgalmi utakon, illetve autópályákon történő ütközések során bekövetkezett káresemények vonatkozásában a vadásztársaságot fokozottabb felelősség terheli.

Miben és hogyan segítünk állat okozta károk esetén?

Baleseti kártérítési ügyekre specializálódott szakértői csapatunk teljes mellszélességgel kiáll ügyfeleiért, és évek hosszú sora alatt megszerzett szakmai tudásával az elérhető legmagasabb kártérítés megfizetését éri el, a lehető legrövidebb időn belül. Ennek során a balesetével elszenvedett károkat felmérjük, melynek alapján egy olyan kárigénnyel élünk a biztosító társaságok irányába, mely maximálisan ügyfeleink érdekeit védik. A fentieken túl széleskörű kárrendezési tapasztalatokkal rendelkező kollégáink már a kezdetektől segítségére vannak jogos kárának érvényesítésében. Elismert és nagy szaktudással rendelkező szakértő partnereink a segítségére lehetnek, mivel a kártérítés megfizetését sok esetben szakértői véleménynek kell megelőlegeznie. Ennek érdekében – amennyiben igényli – képviseljük a biztosító társasággal és a felelőssel szemben, ráadásul úgy, hogy tevékenységünkért cserébe csupán sikerdíjat számítunk fel. Tehát Önt előre semmiféle anyagi kockázat nem terheli! Az ügyvédi munkadíjat csakis a sikeres kártérítési eljárás után​ számoljuk fel!

További információkat a baleseti kártérítésről és profi jogi szakértőinkről honlapunk Rólunk menüpontjában olvashat.

Kérdése van baleseti kártérítését illetően?

Ha Ön bizonytalan kártérítésének összegét, illetve az eljárás folyamatát tekintve, keressen minket a Kapcsolat menüben található elérhetőségek valamelyikén – hívjon telefonon vagy írjon e-mailt –, és készséggel válaszolunk kérdéseire. Vegye igénybe szolgáltatásunkat!

Balesetet szenvedtél, és hiába nem Te vagy hozzátartozód volt a hibás, szerinted nem kaptál megfelelő kártérítést?

Szeretnéd megtudni, hogy mégis mennyit kaphatsz?

Vegyél részt ingyenes tanácsadásunkon! Csak add meg az adataidat, és szakértőink tájékoztatnak a lehetőségekről!

Balesetet szenvedtél, de nem Te voltál a hibás?
Tudtad, hogy akár több 10-, 100 milliós kártérítési összeget is kaphatsz?

A kimondottan kártérítési ügyekre szakosodott kollégáink most ingyenesen megvizsgálják az ügyedet, és elmondják, mi történhet!

Kártérítésért kapott összeg. Ez akár több 10-, 100 millió ft is lehet.

Kérjük válaszolj az alábbi két kérdésünkre, hogy lássuk, milyen baleset történt!

Milyen balesetet szenvedtél vagy szenvedett a hozzátartozód?

Milyen személyi vagy anyagi kárral járt a baleset?

Köszönjük a válaszaidat, VÁRJ!
Érdekelnek azok a tippek, amikkel megelőzheted, hogy a munkáltatód, vagy a biztosító átverjen?
Akkor add meg az email címed, és töltsd le ingyenes tippjeinket, amik baleset esetén akár több 10, de akár 100 millió forintot is érhet Neked!
Ne feledd, nem csak tippeket adunk, SEGÍTENI is tudunk!

Hogyan? Add meg adataidat, és mi megválaszoljuk a kérdéseidet, ingyenes személyes jogi tanácsadást kapsz profi szakembereinktől! Szabad helyeink gyorsan betelnek, úgyhogy jelentkezz mihamarabb!

Kérjük, add meg adataidat!