10+ év speciális tapasztalat a kártérítésben

Balesetet szenvedtél, de nem Te voltál a hibás?
Tudtad, hogy akár több 10-, 100 milliós kártérítési összeget is kaphatsz?

Munkabaleset bejelentése – kinek milyen kötelezettségei vannak

Mi a munkabaleset?

Röviden összefoglalva a munkabaleset az, amikor a baleset, a munkavállalót szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától, illetve a sérült közrehatásának mértékétől függetlenül.

MunkabalesetTérdsérülést szenvedett úr munkahelyi baleset alkalmával.

Munkabaleset következik tehát be, ha a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés (árufuvarozás), anyagmozgatás (targonca), üzemi étkeztetés (ebédidőben), tisztálkodás (zuhanyozás), foglalkozás – egészségügyi szolgáltatás (wc használat), illetve a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevétele során éri a munkavállalót. Munkahelyi baleset esetében azonban fontos tudni, hogy azt csak a munkavállaló szenvedheti el, így megbízás, vagy (al)vállalkozás, illetve ún. „feketemunka” esetén nehezebben lehetséges kártérítést követelni a munkáltatótól.

Nem tekinthető munkabalesetnek az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt. Azaz nem tekinthető munkahelyi balesetnek az az eset, mely az alatt következik be, amikor a munkavállaló otthonától a munkahelyére tart, illetve munkahelyéről hazafelé tart gyalog, gépjárművel illetve tömegközlekedési eszközzel.

Üzemi baleset

Az üzemi baleset társadalombiztosítási fogalom, a munkahelyi baleseteken túl üzemi balesetnek számít, ha a munkavállalót a munkába vagy onnan otthonába menet közben éri a baleset vagy úgynevezett foglalkozási megbetegedést szenved el.

Hogyan történik a munkabaleset bejelentése?

Ha megtörtént a baleset, a balesetet elsősorban a sérült, akadályoztatása esetén az esetet felfedező munkatárs köteles bejelenteni a munkahelyi vezetőnek. A munkabaleset bejelentése tehát először a munkahelyi vezető felé történik. 

A munkahelyi vezető a munkabaleset bejelentése után azonnal intézkedik a sérült elsősegélyben részesítéséről, ezután pedig a munkavédelmi szakember felé történő bejelentésről, hogy a kivizsgálás mielőbb megtörténhessen.

Súlyos munkabaleset esetén a munkáltató köteles a baleset helyszín szerinti illetékes felügyeletnek azonnal jelentést tennie a történtekről, a rendelkezésére álló adatok megosztásával.

Súlyos munkabaleset bejelentése a mentőknek

Amennyiben a munkabaleset szükségessé teszi az orvosi beavatkozást, akkor azonnal kell hívni a mentőszolgálatot. A munkabaleset bejelentése során közölni kell a következő tudnivalókat:

 • a balesetet szenvedett személy adatait
 • hányan sérültek meg
 • hol történt a baleset
 • milyen jellegű a sérülés
 • történt-e elsősegélynyújtás és mi módon
 • a bejelentő neve

Munkabaleset bejelentése a hatóságoknak

1-3. nap munkaképtelenséggel járó munkabaleset bejelentése

A munkáltató az 1-3. nap munkaképtelenséggel járó munkabaleseteket az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé köteles bejelenteni. 

Áramütéses munkabaleset bejelentése

A terület vezetője az áramütéses balesetet telefonon, stb., a tudomására jutást követően azonnal köteles jelenteni a Területi Műszaki Biztonsági és Engedélyezési Felügyeletnek.

3 napon túl gyógyuló munkabaleset bejelentése

Ha a munkabaleset 3 napon túl gyógyuló, akkor a munkáltatónak a baleset helyszíne szerint területileg illetékes NMH – Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának is jelentenie kell a munkabalesetet, a munkabaleseti jegyzőkönyv elkészültét követően azonnal, de legkésőbb a tárgyhót követő 8. napig.

Külföldön történt munkabaleset bejelentése

Külföldön történt 3 napon túl gyógyuló munkabalesetet a Regionális Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságnak kell bejelenteni.

Halálos munkabaleset bejelentése

A halálos munkabalesetet a munkáltató köteles a  területileg illetékes Rendőrkapitányságnak is azonnal telefonon, elektronikus levélben, faxon, stb. jelenteni.

Az azonnali bejelentéseket – ha azok telefonon, szóban történtek – írásban is meg kell erősíteni. A halálos munkabaleset bejelentésének az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a munkáltató megnevezése, címe, telefonszáma
 • a bejelentő neve, beosztása
 • a sérült/ek/ neve, anyja neve, születési helye, ideje munkaköre
 • a sérülés mibenléte, súlyossága
 • a baleset helyszíne, időpontja
 • a baleset rövid leírása

Munkahelyi baleset kivizsgálása

Amennyiben munkaképtelenséggel járó munkabaleset történt, akkor a munkabaleset bejelentése után a legrövidebb időn belül el kell végezni a munkabaleset kivizsgálását is, ezt kötelező módon rögzíteni kell a munkabaleseti jegyzőkönyvben. Azoknak a baleseteknek a körülményeit is ki kell vizsgálni, amelyek során nem következett be munkaképtelenség, és ezeknek a  vizsgálatoknak az eredményét is nyilvántartásba kell venni.

A munkáltatónak lehetővé kell tennie a munkavédelmi képviselő részvételét a munkabaleset kivizsgálásában.

A balesetvizsgálat megkezdéséig a helyszínt csak a sérült mentése érdekében szükséges mértékig szabad megváltoztatni. Ha további balesetveszély vagy jelentős anyagi kár elhárítása szükségessé teszi a helyszínt a közvetlen veszély elhárítása erejéig meg szabad változtatni, ám ilyen esetben alkalmas módon (pl. rajz, fotó, videó, stb.) rögzíteni kell a helyszínt.

Ha a munkáltató a baleset körülményeinek vizsgálata során a bekövetkezett eseményt nem minősíti munkabalesetté, akkor azt határozattal elutasítja, egyben tájékoztatja a munkavállalót, hogy egyet nem értés esetén panasszal élhet az NMH (Nemzeti Munkaügyi Hivatal) területileg illetékes Munkavédelmi Felügyelőségénél.

Kártérítés munkabaleset esetén

A munkáltató a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény előírásai szerint felelős az általa okozott kárért.

A munkáltató kártérítési felelőssége igen szigorú (ún. objektív felelősség), gyakorlatilag minden munkabaleset, üzemi baleset esetén kártérítést kell fizetnie!

A baleset után a munkáltatónak kell figyelmeztetni a dolgozót arra, hogy az ezzel kapcsolatos kárigényét jelentse be. A kárigény az ettől számított 6 hónap alatt évül el, de ha nem hívják fel a dolgozót a kárigény bejelentésére, akkor 3 év lesz az elévülés, ezért a baleset után (persze nem rögtön) a „felhívás kárigény bejelentésére” nyomtatvány egy példányát adja át a dolgozónak, egy példányát pedig a dolgozó által aláírva irattározni kell.

A dolgozó vagy hozzátartozója a kárigényét 3 évig nyújthatja be.

Hogyan tudunk Önnek segíteni abban, hogy a munkahelyi baleset kártérítési összege minél magasabb legyen?

Ha Önt bármilyen sérülés érte, ahol nem Ön volt a vétkes, kérje szakértőink segítségét! Kártérítésre szakosodott szakértő partnereink segítségével, akik több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek, arra törekszünk, hogy a lehető legrövidebb idő alatt, a lehető legmagasabb kártérítési összeget szerezzük meg Önnek.

Ez azt is jelentheti, hogy akár a biztosítók által felajánlott összeg 10x-esét is megkaphatja!

Balesetet szenvedtél, és hiába nem Te vagy hozzátartozód volt a hibás, szerinted nem kaptál megfelelő kártérítést?

Szeretnéd megtudni, hogy mégis mennyit kaphatsz?

Vegyél részt ingyenes tanácsadásunkon! Csak add meg az adataidat, és szakértőink tájékoztatnak a lehetőségekről!

Balesetet szenvedtél, de nem Te voltál a hibás?
Tudtad, hogy akár több 10-, 100 milliós kártérítési összeget is kaphatsz?

A kimondottan kártérítési ügyekre szakosodott kollégáink most ingyenesen megvizsgálják az ügyedet, és elmondják, mi történhet!

Kártérítésért kapott összeg. Ez akár több 10-, 100 millió ft is lehet.

Kérjük válaszolj az alábbi két kérdésünkre, hogy lássuk, milyen baleset történt!

Milyen balesetet szenvedtél vagy szenvedett a hozzátartozód?

Milyen személyi vagy anyagi kárral járt a baleset?

Köszönjük a válaszaidat, VÁRJ!
Érdekelnek azok a tippek, amikkel megelőzheted, hogy a munkáltatód, vagy a biztosító átverjen?
Akkor add meg az email címed, és töltsd le ingyenes tippjeinket, amik baleset esetén akár több 10, de akár 100 millió forintot is érhet Neked!
Ne feledd, nem csak tippeket adunk, SEGÍTENI is tudunk!

Hogyan? Add meg adataidat, és mi megválaszoljuk a kérdéseidet, ingyenes személyes jogi tanácsadást kapsz profi szakembereinktől! Szabad helyeink gyorsan betelnek, úgyhogy jelentkezz mihamarabb!

Kérjük, add meg adataidat!